Systemoplysninger

MDME-Digital

MDME-Digital er udviklet i tæt samarbejde med det anerkendte udviklingshus, Onlimited. Onlimited er et professionelt udviklingshus, der har en imponerende track record med leverancer til bl.a. prominente virksomheder som Joe & The Juice, APCOA og de danske regioner. Deres dedikerede team af erfarne udviklere har hjulpet os med at omsætte vores vision til virkelighed og skabe en kraftfuld og brugervenlig IT-løsning.

 

Sammen med Onlimited har vi investeret tid og ressourcer i at designe og udvikle en unik løsning, og vi er stolte af det solide samarbejde og det resultat, vi har opnået.

 

 • Løsningen er releaset i 1. version 02-2022 og har gennemgået en større opgradering i 01-2023.
 • Vi har pt 20 tilsluttede kommuner, selvstændige og private virksomheder (pr. 07-2023).

Vi håber, at nedenstående giver dig en klar forståelse af vores løsning og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du mere end velkommen til at kontakte os.

kom godt i gang behandler

Databehandleraftale

Her finder du vores databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi behandler brugernes personoplysninger og sikrer deres privatliv.

 

Databeskyttelse er af afgørende betydning for os, og vi tager vores forpligtelser til beskyttelse af dine personoplysninger meget seriøst. Vores databehandleraftale er udarbejdet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for at sikre, at brugernes rettigheder og privatliv beskyttes på bedst mulig vis.

 

Ved at følge nedenstående link kan du nemt få adgang til vores databehandleraftale. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os. Vi står klar til at hjælpe dig.

Sikkerhed

Sikkerhed er en topprioritet for os, og vi stræber konstant efter at beskytte jeres klienters oplysninger og sikre fortroligheden i vores IT-system. Vi har udarbejdet et roadmap, der guider os i implementeringen af nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

 

Vores roadmap indebærer en række tiltag for at sikre, at vores IT-system er robust, pålideligt og beskyttet mod potentielle trusler. Vi påtænker at investere i moderne sikkerhedsteknologier, opdatere vores systemer kontinuerligt og forbedre vores sikkerhedsinfrastruktur for at imødekomme de nyeste sikkerhedsmæssige udfordringer. Vi er dedikerede til at opretholde et højt niveau af sikkerhed og kontinuerlig forbedring af vores IT-system. Vi stræber efter at være i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder og lovkrav.

Roadmap | Sikkerhed
2023
2024
2025
Automatisk datasletning (4 mdr.)
Automatisk datasletning (4 mdr.)
Automatisk datasletning (4 mdr.)
Automatisk datasletning (4 mdr.)
HTTPS-beskyttelse (SSL)
HTTPS-beskyttelse (SSL)
HTTPS-beskyttelse (SSL)
HTTPS-beskyttelse (SSL)
Kryptering
Kryptering
Kryptering
Kryptering
Logging
Logging
Logging
Logging
Multifaktorlogin
Multifaktorlogin
Multifaktorlogin
Multifaktorlogin
AD-integration
AD-integration
AD-integration
AD-integration
Hvad bruger I Mailchimp til?

Grundlæggende så anvendes Mailchimp kun til at sende brugeroprettelsesmail (med borgerens navn og emailadresse) og til skift af adgangskode.

 

Der går ingen yderligere oplysninger om registreringer, undersøgelsesredskaber eller kommunikation den vej.

 

Vi har to forskellige databehandleraftaler:

 • Én med anvendelse af Mailchimp som underdatabehandler
 • Én uden anvendelse af Mailchimp som underdatabehandler

 

I vælger frit, hvilken I vil anvende.

 

Hvis I vælger løsningen uden mailflow gennem Mailchimp, så vil behanderne skulle sende oprettelsesmails til borgerne, når de opretter dem – samt bistå med skift af adgangskode. Det er ikke en stor opgave for dem.

Hvordan er løsningens arkitektur?

Løsningen er bygget op som to selvstændige systemer – henholdsvis en administrationsdel, som behandlerne anvender og en klientdel, som klienterne anvender.

 

Administrationsdelen indeholder:

 • Liste over klienter
 • Stamdata
 • Klientens mål og aftaler
 • Klientens besvarelse af spørgeskemaer
 • Klientens refleksionsark
 • Klientens aktivitetsregistrering og rapporter på samme

 

Klientdelen indeholder:

 • Formular til aktivitetsregistrering
 • Oversigt over registreringer
 • Link til udfyldelse af spørgeskemaer
 • Adgang til at se refleksionsark
 • Adgang til at se mål og aftaler

 

Alle data flyder mellem administrationsdel og klientdel – og al dataudveksling foregår direkte på serveren.

Hvilke persondata indeholder MDME-Digital?

MDME-Digital indeholder persondata på både behandlere og klienter

 

Formålet med opbevaringen af persondata er:

 

Medarbejdere: At give medarbejdere adgang til MDME-Digital, så de kan oprette klienter, opsætte mål med klienten, måle graden af hjernetræthed hos klienten og analysere data leveret gennem både måleredskaberne (MFI20 og MFS) samt klientregistreringerne. Derudover rådgive klienterne til optimeret aktivitetsplanlægning på baggrund af de analyserede data.

Klienter: At give klienten mulighed for at besvare de digitaliserede måleredskaber, udføre registreringer af aktivitetsudførelse og energiniveau. På sigt skal klienten kunne modtage nudging hvis dette vurderes aktuelt. Derudover modtage rådgivning om optimeret aktivitetsplanlægning på baggrund af de indsendte aktivitetsdata.

 

Følgende datatyper ligger i løsningen:

 • Navn, køn, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer
 • Mål (kortsigtede og langsigtede)
 • Aktiviteter, udsagn og symptomer der beskriver energiniveau i forbindelse med aktiviteten, samt en farveskala der underbygger energiniveauet i forbindelse med aktiviteten
 • Testsvar på måleredskaberne, samt rapporter hvor testsvarene er analyseret og beskrevet

Se skærmdumps af de dataregistreringer/svar på spørgeskemaer/mål, som klienten indtaster i løsningen og som klient og behandler i fællesskab forsyner løsningen med.

Hvordan fungerer automatisk sletning?

Løsningen sletter automatisk klienten og alle klientens data efter 4 måneders inaktivitet.

 

Vi opfordrer til, at behandleren sørger for at hente dokumentation ned og journalisere det i eget journaliseringssystem, når klienten ikke længere registrerer i MDME-Digital. Når dokumentationen er hentet ned, så kan klienten slettes i løsningen. Hvis behandleren har anvendt al funktionalitet i Min Dag | Min Energi, så foreslår vi, at han/hun henter følgende dokumentation ned, inden brugeren slettes:

 

 • MFI-20 (Rapport)
 • MFS (Rapport)
 • Registreringer
 • COPM-mål
 • Farveskala

 

Når klienten har været inaktiv i 4 måneder, det vil sige, at han/hun ikke har foretaget registrering af sine aktiviteter, så bliver han/hun automatisk slettet i løsningen. Løsningen er konfigureret på til at sende advarsler om sletningen på email (gældende for behandlere, der er sat op til mails gennem Mailchimp):

 

 • Første mail går ud, når klienten har været inaktiv i 3 måneder (en måned før den automatiske sletning)
 • Næste mail går ud 7 dage før sletning
 • Sidste mail går ud, når klienten er slettet

 

Behandlere, der ikke er sat op til mails gennem Mailchimp får direkte besked af Min Dag | Min Energi.