Kurser

Certificeringskursus

Min Dag | Min Energi

For at kunne anvende arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi kræver det, at du bliver certificeret

Kurset består af to hele dage med fysisk fremmøde, planlagt med ca. tre måneders mellemrum. Mellem de to kursusdage vil der være en 90-minutters online session, samt et krav om, at du som kursusdeltager anvender arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi i mindst to klientforløb, enten i analog eller digital form.

 

På første kursusdag vil vi gennemgå den nyeste viden og forskning inden for området hjernetræthed og energiforvaltning, samt viden om nervesystemet og sansernes betydning i arbejdet med energiforvaltning. Derudover vil du som kursusdeltager blive præsenteret for de evidensbaserede teorier og tilgange, som arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi (MDME) er baseret på. Sidst på dagen vil du som kursusdeltager arbejde med de mest basale funktioner i MDME-Digital som grundlag for dit videre arbejde med MDME i din praksis mellem de to kursusdage.

 

Ca. tre uger efter første kursusdag tilbyder vi en 90-minutters online session, hvor du som kursusdeltager har mulighed for at stille spørgsmål, der måtte være opstået i din praksis efter første kursusdag. I de tre måneder mellem første og anden kursusdag skal du som minimum have påbegyndt to MDME-forløb for at kunne blive certificeret. Dette er for at være godt rustet til anden kursusdag, hvor vi gennemgår og arbejder med de sidste elementer af analysedelen og funktionerne i MDME-Digital.

 

Anden kursusdag er udelukkende en gennemgang af analysen ved brug af MDME med udgangspunkt i forskellige casesituationer. På anden kursusdag vil du som kursusdeltager blive godt rustet til at kunne anvende de mange funktioner, der er i MDME-Digital, og som vil lette dit arbejde og din tid i analysearbejdet fremadrettet. Analysen kan også omsættes til og anvendes i den analoge udgave af MDME, men analysen vil i den analoge udgave være mere tidskrævende for dig som behandler og minimere muligheden for de visualiseringer og rapporter, der er mulige i den digitale udgave.

Med afsæt i teorier og brug af Min Dag | Min Energi rustes kursisterne til at

  • Analysere klientens aktivitetsregistreringer for at vurdere, hvor klienten er i sin erkendelsesproces og egen mestring af sin hjernetræthed og energiforvaltning
  • Identificere sammenhænge mellem klientens aktivitet og energiniveau
  • Synliggøre klientens ressourcer og begrænsninger i forbindelse med dennes aktivitetsudførelse
  • Støtte klientens indsigtsbearbejdning
  • Vejlede klienten i håndteringen af hjernetræthed i dagligdagen

Vores kursusforløb

Det er altid muligt at tilmelde dig vores åbne certificeringskursus, som udbydes i Vejle. Vi udbyder normalt ét om foråret (marts-juni) og ét om efteråret (september-december). Hvis I er flere personer fra samme arbejdsplads eller kommune, er det også muligt at arrangere et internt certificeringskursus, hvor vi som undervisere kommer ud til jer. Her tilpasser vi datoerne, så de passer bedst muligt ind i jeres hverdag og kalender og kan foregå uanset hvornår på året, det måtte passe.

 

Bemærk: Certificering kræver fuld deltagelse i både 1. og 2. kursusdag. Du kan orientere dig om mulighederne nedenfor.
Uanset hvilken løsning I vælger, kan I se kursets opbygning nedenfor.

MDME-Digital

MDME-Digital er gratis at anvende i kursusperioden + efterfølgende måned efter 2. kursusdag. Når du har deltaget på begge kursusdage, kan du fremadrettet anvende enten den analoge udgave eller vælge at tilkøbe muligheden for at anvende MDME-Digital.

Teori & introduktion til MDME

1. kursusdag

Gennemgang af begrebet hjernetræthed

Gennemgang af sansernes betydning for arbejdet med energiforvaltning

Teori og metoder til brug i arbejdet med energiforvaltning - herunder gennemgang af de teorier som MDME-tilgangen er bygget op om

Præsentation af arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi

Gruppearbejde med fokus på vigtige elementer når du opstarter en klient i et MDME-forløb

Herefter arbejder du selvstændigt med MDME med afsæt i vores arbejdsark og dine egne klienter frem til online session

Q&A på Teams

Online session

Efter ca. 3 uger afvikler vi en online session med plads til spørgsmål eller undren, der måtte være eks. til anvendelse af den digitale løsning. Dette for at sikre, at I kommer godt i gang med at bruge den digitale løsning.

Præsentation af features i MDME-Digital - eks. registreringskladde, nudging og spørg til nattesøvn

Herefter arbejder du selvstændigt med MDME hos dine egne klienter frem til 2. kursusdag

Analyse & casearbejde

2. kursusdag

Opfølgning på teori og analyse

Analysearbejde med fokus på anvendelse MDME-værktøjerne - eks. rapporter, refleksionsark og ugeskema

Kursusgebyret dækker

MDME-Manual (1 stk. trykt udgave)

MDME-Vejledning (1 stk. trykt udgave)

MDME-Analyseguide

Gratis adgang til MDME-Digital i kursusperioden + efterfølgende måned efter 2. kursusdag (kræver underskrevet databehandleraftale inden kursusstart)

To hele undervisningsdage

90 minutters online session med undervisning og mulighed for sparring med de andre kursister

Løbende skriftlig sparring med underviserne imellem kursusdagene

Se mulighederne for certificering

Tabellen nedenfor viser vores kursuspriser, der er forskellige afhængig af, om du vil deltage på forudbestemte datoer i Vejle – eller om vi skal afvikle kurset ude hos jer.

Alle priser er angivet ekskl. moms

  • Kursus i Vejle

  • DKK4.999/deltager
Fleksibel løsning

De aktuelle kursusdatoer i Vejle

Sted: Vejle

Certificeringskurset er tilrettelagt som et komplet forløb over ca. 3 måneder med første kursusdag, online session, afprøvning i praksis på egen arbejdsplads og anden kursusdag. Du finder de aktuelle kursusdatoer for kursusafvikling i Vejle nedenfor.

Første kursusdag er onsdag d. 18. september 2024 kl. 9.00-17.00

Online session er onsdag d. 9. oktober 2024 kl. 9.00-10.30

Anden kursusdag er onsdag d. 11. december 2024 kl. 9.00-17.00

Nyt fra Min Dag | Min Energi

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil have direkte besked, når der er nyheder om hjernetræthed, energiforvaltning og kurser indenfor samme emner.