Ofte stillede spørgsmål

Kan Min Dag | Min Energi anvendes til personer med andre diagnoser end de neurologiske?

Ja, Min Dag | Min Energi kan bruges til andre diagnosegrupper end de neurologiske

 

Min Dag | Min Energi er et aktivitetsfokuseret arbejdsredskab, der viser sammenhæng mellem aktivitet og energiniveau hos personer med fatigue/hjernetræthed. Det blev i sin tid testet og afprøvet på de neurologiske diagnosegrupper, men er sidenhen blevet anvendt til adskillige andre diagnosegrupper, som også har fatigue/hjernetræthed, som følge af sygdom eller belastningsreaktion.

 

Stort set alle vores kursusdeltagere, der arbejder med flere forskellige diagnosegrupper, har meldt tilbage, at de anvender Min Dag | Min Energi til stort set alle deres borgere – også borgere med ikke neurologiske sygdomme. Det drejer sig bl.a. om personer med senfølger efter stress, kræftbehandling, diverse gigtsygdomme, kroniske smerter, Covid-19 og hjertesygdomme.

Er det kun ergoterapeuter, der kan blive certificeret i brugen af Min Dag | Min Energi?

Nej, det er ikke kun ergoterapeuter, der kan certificeres i arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi

 

Hvis du er fagperson og arbejder med energiforvaltning på lige fod med dine ergoterapeutkolleger, så er certificering også en mulighed for dig.

 

Vi vil gerne understrege, at kurset er meget praksisorienteret og bygger på ergoterapeutiske teorier og arbejdsmodeller. Vi har haft enkelte neuropædagoger, sygeplejersker og fysioterapeuter med på de åbne kurser i Fredericia og har her erfaret, at de indimellem har sværere ved at forstå nogle af teorierne.

 

Samtidig er vores erfaring, at når det er et internt kursus i kommune eller på en arbejdsplads, så giver det dynamik og godt samarbejde på sigt, hvis alle der arbejder med energiforvaltning, deltager på kurset uanset faggruppe.

 

På den måde kan arbejdspladsen optimere det fremadrettede arbejde med energiforvaltning, når alle har den samme tilgang og forståelse for de metoder og strategier, som arbejdsredskabet bygger på. Der er også flere fordele ved MDME-Digital, der gør det lettere at overtage hinandens borgere eller vikariere for hinanden, hvilket igen taler for at alle behandlere, der arbejder med energiforvaltning kan have glæde af at deltage i MDME-certificeringskursus.

Er det muligt at dele en licens mellem flere behandlere? Hvor vi eksempelvis kan have X antal forløb i gang ad gangen, og licensen kan deles mellem os behandlere?

Nej, det er desværre ikke muligt – og det er det ikke af flere årsager:

 

  1. MDME-Digital understøtter ikke en funktionalitet, der kan holde øje med antallet af oprettede klienter pr. arbejdsplads. Det vil være en ret uoverskuelig opgave at håndtere manuelt, og vi vil undlade at kaste os ud i den.
  2. Jo flere behandlere en arbejdsplads har oprettet, desto billigere er det årlige gebyr. Det er en stor fordel for jer at have flere behandlere oprettet, da vi øger samarbejdsfladen på tværs i organisationen. Feedback fra eksisterende brugere er, at det er meget givtigt, at flere medarbejdere og også gerne faggrupper har indsigt for at levere det bedst mulige behandlingsgrundlag
  3. Vi oplever regelmæssigt på 2. kursusdag, at der er flere, der får en aha-oplevelse ift. anvendelsen af den digitale løsning. Hvor nogen er first movers efter 1. kursusdag, så er der nogen, der først kommer rigtig i gang efter 2. kursusdag. Vi oplever generelt, at der er stor tilfredshed med den digitale løsning – og alle nikker genkendende til, at den er tidsbesparende sammenlignet med den analoge udgave.
  4. Vi prioriterer at investere i løsning​en​ og udvikler derfor regelmæssigt på løsningen – og indenfor nærmeste fremtid vil det blive muligt at overtage en klient fra en kollega, der eks. er syg, holder ferie eller af anden årsag ikke er på arbejdspladsen.
    Feedback er, at der er god value for money ift. de rapporteringsmuligheder, spørgeskemaer​ og​ dokumentationsredskaber behandlerne får stillet til rådighed.
  5. Derudover skal indskydes, at arbejdspladsen får 3 måneders gratis licens efter afvikling af 2. kursusdag (svarende til et halvt år licens gratis i alt), så der er god tid til at teste løsningen grundigt, og derudfra finde ud af, hvor mange behandlere, I på arbejdspladsen reelt vil give adgang til redskabet. Altså træffe en beslutning på et oplyst grundlag.