Behandlere

Arbejdsredskabet

Min Dag, Min Energi (MDME)

Arbejdsredskabet “Min Dag, Min Energi” (MDME) er et struktureret og aktivitetsfokuseret arbejdsredskab, der er udviklet til brug i interventionen med hjernetræthed og energiforvaltning.

MDME- interventionen er i første omgang udarbejdet til, og afprøvet på, personer der lider af hjernetræthed efter let apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi (TCI) og lettere traumatisk hjerneskade som fx hjernerystelse. Men MDME – interventionen kan også være relevant til andre målgrupper, som har aktivitets- og deltagelsesproblemer som følge af deres hjernetræthed.

 

MDME består af en MDME-Vejledning til klienten, MDME-Dagsskema, MDME-Ugeskema og MDME refleksionsark. Derudover er der udarbejdet en manual til behandleren, hvori der beskrives den bagvedliggende teori og evidens knyttet til arbejdsredskabet ”Min Dag, Min Energi”

 

Formålet med interventionen er at personen med hjernetræthed opnår viden og indsigt i sine følgesymptomer til hjernetræthed, og de deraf følgende begrænsninger i hverdagens aktiviteter. Men lige så vigtig er det, at personen bliver bevidst om hvilke aktiviteter og strategier der giver energi i hverdagen.

Anerkendt teori

MDME-interventionen bygger flere anerkendte teorier og terapeutiske tilgange, og har bl.a. til formål til at kunne:

Vise sammenhænge mellem aktivitet og energiniveau

Synliggøre personens ressourcer og begrænsninger i forbindelse med hans/hendes aktivitetsudførelse

Støtte op om personens indsigtsbearbejdning

Vejlede personen i hans/hendes håndtering af hjernetræthed i dagligdagen

Synliggøre hvor personen er i sin erkendelsesproces og egen mestring af sin hjernetræthed og energiforvaltning

MDME-interventionen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem privat praktiserende ergoterapeut Berit Therkelsen, ergoterapeut og Master i rehabilitering Anne Sofie Bach Schou og ergoterapeut og Ph.d., Cand.scient.san Tove Lise Nielsen, begge fra Via University College i Århus.

Det kræver et to dages certificeringskursus at kunne anvende MDME-interventionen i praksis. Men som noget helt nyt er arbejdsredskabet nu også tilgængelig i en digital udgave, hvilket man automatisk bliver certificeret til ved deltagelse på de to kursusdage.

Berit Therkelsen-3

Kursusoversigt

Alle skal være certificeret til anvendelse af arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi.
Vi tilbyder to forskellige certificeringskurser.

2-dages kursus i Vejle

Certificering til Arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi på 2-dages kursus med forplejning i Vejle.

Certificeringskursus ude hos jer

Certificering til brug af arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi på din arbejdsplads eller i din kommune.

Nyt fra Min Dag | Min Energi

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil have direkte besked, når der er nyheder om hjernetræthed, energiforvaltning og kurser indenfor samme emner.