MDME-Digital

Digital løsning

Min Dag, Min Energi

MDME-Digital giver behandler og klient en lettilgængelig adgang til registrering og løbende opfølgning.

Løsningen MDME-Digital kan anvendes som arbejdsredskab til brug i arbejdet med de klienter, der lider af hjernetræthed efter sygdom eller skade i hjernen.

I løsningen får både behandler og klient online adgang til MDME-Dagsskema, måleredskaber samt åndedrætsøvelser til brug i arbejdet med energiforvaltning.

Fordele

Klient

Digitale MDME-skemaer, så klienten kan indtaste sine aktiviteter, symptomer og refleksioner tidstro via mobil og iPad

Letter den daglige registrering for klienten

Mulighed for prompting og feedback på sammenhæng mellem aktivitetsudførelse og symptomer (version 2)

Grafer der synliggør fremgang, grad af hjernetræthed koblet til aktivitetsudførelse (version 2)

De indtastede registreringer sendes automatisk til behandleren.

Videoer med guidede åndedrætsøvelser, som klienten kan udføre hjemme som led i sin behandling og optimering af energiforvaltning

Fordele

Behandler

Indeholder digitalisering af måleredskaberne MFI-20 og MFS. Benyttes før og eftermåling i et rehabiliteringsforløb. Måleredskaberne er udviklet til at måle på grad af hjernetræthed, og eksister kun i papirs form indtil nu.

Digitale grafer der automatisk beregner resultatet og laver en graf kan plottes direkte ind i dokumentationen

Videoer med åndedrætsøvelser udarbejdet af åndedrætsterapeut og gode til brug i arbejdet med energiforvaltning.

Effektivisér dialogen med klienten, da behandler kan følge klientens registreringer og derved også forberede interventionen i forhold til hvor klienten er i sin indsigtsbearbejdning.

Mulighed for at benytte features som prompting, hvis dette vurderes aktuelt i klientens indsigt bearbejdning (version 2)

Mulighed for grafer der tydeliggør sammenhæng mellem energiniveau og aktivitetsudførelse (version 2)

MDME-interventionen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem privat praktiserende ergoterapeut Berit Therkelsen, ergoterapeut og Master i rehabilitering Anne Sofie Bach Schou og ergoterapeut og Ph.d., Cand.scient.san Tove Lise Nielsen, begge fra Via University College i Århus.

 

Det kræver et to dages certificeringskursus at kunne anvende MDME-interventionen i praksis. Men som noget helt nyt er arbejdsredskabet nu også tilgængelig i en digital udgave, hvilket man automatisk bliver certificeret til ved deltagelse på de to kursusdage.

Berit Therkelsen-13

Nysgerrig efter at komme igang?

Tabellen viser vores priser, der er styret af, hvor mange behandlere, der skal anvende løsningen.

 • Basis

 • DKK3.999/år
  • 1 behandler
  • Uendeligt antal klienter
  • Emailsupport (Fra dag-til-dag)
  • Årlig betaling

Populært valg
 • Standard

 • DKK7.499/år
  • 2-5 behandlere
  • Uendeligt antal klienter
  • Emailsupport (Fra dag-til-dag)
  • Årlig betaling

 • Premium

 • DKK14.999/år
  • 6-20 behandlere
  • Uendeligt antal klienter
  • Telefonsupport
  • Årlig betaling

Er I flere end 20 behandlere i jeres kommune eller virksomhed?
Så kontakt Min Dag | Min Energi for tilbud!

Certificering – sådan gør I

For at kunne anvende arbejdsredskabet MDME kræver det at behandleren bliver certificeret, hvilket foregår ved at deltage i et dagskursus med undervisning og en opfølgende kursusdag med opfølgning på brug i praksis, erfaringsudveksling.

Certificering foregår både hvor behandlere kan deltage enkeltvis på fastlagte datoer, arrangeret af Min Dag | Min Energi – og som specialtilpassede kurser, der tilrettelægges efter jeres behov på jeres arbejdsplads (kommune eller virksomhed).

Nyt fra Min Dag | Min Energi

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil have direkte besked, når der er nyheder om hjernetræthed, energiforvaltning og kurser indenfor samme emner.